Hiển thị tất cả 12 kết quả

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Thanh Treo Phông Loại Rút 3.2m ( có thể điều chỉnh ngắn hơn )

350,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Motor Cuốn Phông 5

3,000,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Motor Cuốn Phông 4

2,400,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Motor Cuốn Phông 3

1,800,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Motor Cuốn Phông 2

1,200,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Kẹp Phông Lớn

65,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Khung treo 3 phông kéo xích

1,150,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Giá treo phông( cao 2.4m)

900,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Khung treo 5 phông kéo xích

1,600,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Khung treo 4 phông kéo xích

1,400,000

KHUNG TREO PHÔNG -MOTER CUỐN PHÔNG - XÍCH TREO PHÔNG

Khung treo phông 80x150cm

450,000
Contact Me on Zalo
0974 90 39 49